КАБАНОВЪ Москва -Мясницкая

надгробия на Введенском кладбище

                        Захоронение семьи Грейль  (ск. 1913)   на Введенском кладбище

 

                                                              снято 07.11.2015

   Захоронение контр-адмирала Александра Алексеевича Нордвика (ск. 1910)  на Введенском кладбище.   Снято 07.11.2015